قیمت ورق استیل

قیمت انواع ورق استیل؛ واردات و فروش انواع ورق استیل مورد نیاز صنعت و ورق استنلس استیل در انواع گریدها و ابعاد مختلف. تلفن: 02188175909

قیمت انواع ورق استیل در گرید و ضخامت های متفاوت در جدول ذیل آمده است.
قیمت ورق استیل ذکر شده به دلیل نوسانات بازار ممکن است متغیر گردد، لذا در صورت نیاز جهت اطلاع از آخرین قیمت با کارشناسان مجموعه توان فلز تماس حاصل نمایید.

قیمت ورق استیل های ذکر شده تماما به ریال و به ازای 1 کیلوگرم می باشد.
ردیف گرید ورق استیل سطح از ضخامت (میلیمتر) تا ضخامت (میلیمتر) قیمت ورق استیل
1 ورق استیل 304 نگیر مات 2B 0.5 1 زیر 1 میل از 750/000 تا 950/000
2 ورق استیل 304 نگیر مات 2B 1 4

زیر 10 میل از 700/000 تا 900/000

 

بالای 10 میل از 800/000 تا 950/000

 

3 ورق استیل 304L نگیر براق BA 0.4 1.5
4 ورق استیل 304L نگیر مات (زبر) No.1 3 65
5 ورق استیل 304 نگیر خشدار(روکشدار) No.4 0.5 1.5 از 800/000 تا 900/000 
6 ورق استیل 304 دانه گندمی EE 0.6 0.7 از 950/000 تا 1/100/000
7 ورق استیل 304 نگیر دانه گندمی EE 1.25 1.5 از 950/000 تا 1/100/000
8 ورق استیل 309S نسوز - 1000 درجه 2B 1 3

زیر 10 میل از 1/300/000 تا 1/500/000

 

بالای 10 میل از 1/350/000 تا 1/500/000

 

9 ورق استیل 309S نسوز - 1000 درجه No.1 3 60
10 ورق استیل 310S نسوز - 1050 درجه 2B 1 4

زیر 10 میل از 1/700/000 تا 1/900/000

 

بالای 10 میل از 1/750/000 تا 1/900/000

 

11 ورق استیل 310S نسوز - 1050 درجه No.1 4 60
12 ورق استیل 316L ضد اسید 2B 0.5 1 زیر 1 میل از 1/050/000 تا 1/150/000
13 ورق استیل 316L ضد اسید 2B 1 3

زیر 10 میل از 1/050/000 تا 1/150/000

 

بالای 10 میل از 1/050/000 تا 1/200/000

 

14 ورق استیل 316L ضد اسید No.1 4 60
15 ورق استیل 321 ضد سایش 2B 0.6 1 زیر 1 میل از 1/000/000 تا 1/100/000
16 ورق استیل 321 ضد سایش 2B 1 3

زیر 10 میل از 1/030/000 تا 1/100/000

 

بالای 10 میل از 1/000/000 تا 1/120/000

 

17 ورق استیل 321 ضد سایش No.1 3 60
18 ورق استیل 430 بگیر 2B 1.5 3 زیر 10 میل از 550/000 تا 650/000
19 ورق استیل 430 بگیر BA 0.3 1 زیر 1 میل از 550/000 تا 650/000
20 ورق استیل 430 بگیر BA 1 2

زیر 10 میل از 550/000 تا 650/000

 

بالای 10 میل از 550/000 تا 650/000

 

21 ورق استیل 430 بگیر No.1 3 12
22 ورق استیل 430 بگیر خشدار(روکشدار) No.4 0.5 1.5 از 550/000 تا 670/000
23 ورق استیل 430 دانه گندمی EE 0.5 0.6 650/000 تا 750/000
24 ورق استیل 410 بگیر No.1 15 20 از 550/000 تا 700/000
25 ورق استیل 4841 نسوز - 1200 درجه 2B 1 3

زیر 10 میل از 2/100/000 تا 2/200/000

 

بالای 10 میل از 2/200/000 تا 2/400/000

 

25 ورق استیل 4841 نسوز - 1200 درجه No.1 3 60